Kuthumi és a Plejádiak - Új Istenember hanganyaggal

Download (0)

Full text

(1)

Új Istenember- Kuthumi és Plejádiak Michelle Eloff©

07.06.02.

www.palaceofpeace.net

Az anyaghoz tartózó hanganyag letöltési linkje:

http://www.mediafire.com/download/bf3ad9kv3r2mueg/%C3%9Aj+Istenember.mp3

További anyagok és Kuthumi anyagokhoz tartózó hanganyagok itt találhatóak magyar nyelven:

http://www.szivtanc.eoldal.hu/

…... Ez az információ azzal a szigorú feltétellel osztható meg más forrásokkal, hogy semmilyen része nem változtatható meg, nem törölhető ki vagy nem használható fel pénzkeresés céljára, illetve az információ forrása feltüntetésre kerül.

Kérlek, vedd figyelembe, hogy ezen információ olvasása komoly hatással lesz rád. Energetikailag összeköttetésbe kerülsz a közvetítő személlyel, és hasonló folyamat megy végbe rajtad is. Ez nem pontosan ugyanaz, mintha a közvetítő Mester jelenlétében lennél, azonban a hatás pontosan olyan erőteljes. Ne túlzottan vonatkoztasd magadra azt az idővonalat, amelyet a közvetítés résztvevői kaptak. Te is hasonló folyamaton fogsz átmenni a saját Isteni Tervednek, Időzítésednek és Célodnak megfelelően.

…... Én vagyok Kuthumi és a szeretet és bölcsesség sugarain keresztül jövők el hozzátok, hogy mindannyiotokat üdvözöljelek és elhozzam számotokra a nyugalom, a higgadtság, az elme békéjét, derűjét és áldásait.

Üdvözlet szeretteim és nagy örömmel és boldogsággal a szívünkben gyűlünk ma össze mindannyiotokkal, miközben szilárdan Krisztus szívében és biztonságban Isten tenyerén tartunk benneteket.

Szeretteim, a mai napon magatokba integráljátok az új Istenember Én mintázatát. Ez a mintázat, a testetek rendszeréből táplálkozik, ami energetikai közvetítéseket kap a

csillagközi rendszerek és a galaxisok közi rendszerek frekvenciáiból. Ez azt jelenti, hogy mindent belülről kaptok és minden belül horgonyoztok le. A befelé fordulás az öntudat utazásának igen értékes része. Nem csak értékes része jelentős ennek az utazásnak, hanem a megértés része is lényeges és szükségszerű arra vonatkozóan, hogy kik is vagytok és miért is választottátok ezt a felfedező utazást a Föld spirituális történetének mostani kedvező időszakában. A Föld szellemtörténete, minden nap újra írja magát. (Közeledtek ahhoz az időhöz, amikor a régi paradigma jövendölései a végükhöz érnek amit a Maják jósoltai, csakúgy mint Nostradamus próféciái és a Szent Könyvek jóslata, mind a végük felé

közelednek csekély 54 hónapon belül. )Ezt követően már ti teremtitek a jövőt, a létezésetek minden milliomod másodpercében. Ettől olyan kritikus ez az időszak és az utazásotok, amelyeket megtapasztalni és az eredményeiket elsajátítani választottatok, szintén ezért ennyire kritikusak. A másik ok, ami miatt a felgyorsult élet egyre több és több lehetőségét tapasztaljátok meg, lényetek érzelmi, mentális és spirituális és fizikai szintjén, azaz, hogy soha ezelőtt nem jártak még olyan idők, mint amik mostanság. Miközben a dimenzióközi világban utazgattok, a külső világban is szereztek úti tapasztalatokat, ami sokat jelképez és tükröz az általatok befogadott új fényből és a plejádiak fényküldöttei nagyon fontos részét képezik a megvilágosodás, emlékezés és erőadás mostani különleges időszakának. Ők már

(2)

bejárták az utat, amit ti is jártok, látták már a jövőtöket és eljöttek, hogy emlékeztessenek benneteket, hogyha régi paradigma mentén haladtok tovább, akkor garantáltan azt fogjátok manifesztálni, amit ők már láttak. Így hát az ő részvételük a felemelkedési folyamatotokban valóban kincs, mert tudást hoznak nektek, mert olyan információt adnak át nektek, ami szolgálni fog titeket annak értelmében, hogy olyan döntéseket hozhassatok amelyek nem csak benneteket, mint egyedeket hatalmasítanak meg, hanem olyan döntéseket, amelyek a Bolygótokat, a Naprendszereteket, a Galaxisokat és az Univerzumokat is érintik, mindaz által ami bennetek és körülöttetek létezik. Ezeket elmondva, hadd álljunk most félre és hadd mutassuk be most nektek a plejádi energiák egyik csoportját, egy olyan tudatosságot, amely titeket céloz meg és megteremti azokat az energiákat, amelyeket készen vagytok befogadni és teljesen lehorgonyozni lényetekben. Ekképpen én, Kuthumi üdvözöllek és megáldalak benneteket mindazzal amire ez időtájt szükségetek lehet ahhoz, hogy új Istenember lenyomatotok és a fénytervetek teljesen rögzüljön.

Áldásom és Adonai!

Mi vagyunk a plejádiak, üdvözlünk benneteket, a fény és változás frekvenciáinak jelenlétében, melyek integrálásához valamennyien hozzájárultattok és ami szilárdan a fizikai, érzelmi, mentális és a spirituális testetek csakrarendszerében gyökerezik. Olyan lények rendszere vagyunk, akik az élet több dimenziójában is otthonosak. Az élet miden ilyen dimenziójának saját, külön terve van és minden terv az információk és kódok olyan rendszerét testesítik meg, amelyikek az illető rendszerek lakóinak hozzáférést biztosítanak az információ fogadásához, ami aztán nemcsak ezen Isteni módozatoknak a manifesztációit támogatja, de sok szinten támogatja az egyéni életterveket és azok kifejezési módjait is. Spirituálisan a Földbolygó hatalmas mennyiségű új energiát fogad be. A ti nyelveteken kifejezni is nehéz, hogy mi mindennel jár ez együtt és ti hogyan is kapjátok ezt meg. Valójában életetek minden percében az információ kódok milliárdjait kapjátok, ami energiátokat a sejtrendszeren keresztül táplálja, amit aztán elnyel a DNS. Miközben ez az információ elmerül a DNS-ben, számos irányba kiterjed, összehangolódik, bennetek élő párhuzamos és alternatív aspektusokkal, összekapcsolódik sorsotok 12 ösvényével,

összekapcsolódik az Énetek multidimenzionális aspektusaival és a Minden Egyes Létezőben lehetségessel. Kvantum nyelven szólva, mindaz amivel gondolatban foglalkoztok az létezik.

Ha azonban egy csoport valamire fókuszál, a fókusz, ami így a legtöbb energiát kapja az fog a legvalószínűbben manifesztálódni. Előre utaztunk a föld jelenlegi idővonalán a jövőbe,

abba az irányba amerre a jelenlegi jelenetek mutat. Ha az emberiség a mai naptól fogva semmit se változtatna, és ez a tömegtudatosság folytatódna, akkor a földetek már 20 évet sem érne meg. Ez azt jelenti, hogy 20 éven belül, ahogy ezt tudjátok, eltűnne az élet, az összes élet, de ti képesek vagytok megváltoztatni a cselekvésetek irányát, annak irányelveit ahogyan és amire a tömegtudat fókuszál. Reálisan látnotok kell, hogy a világotok nem fog

egyetlen nap alatt megváltozni. De nektek hála ez a változás elindult, és arra kérünk titeket,

hogy továbbra is tegyetek erőfeszítéseket ennek az ügynek az érdekében. Nincs most idő

sem hely a lustálkodásra, az önelégültségre, a késlekedésre és a legkevésbé a félelemre. A félelem megakadályozza azt a folyamatot amelyet véghez visztek. Számos olyan lehetőség

adódik minannyiótoknak, mint egyének számára és az emberiség kollektív tudatossága számára is, amelyet mi plejádiak segítünk elő. Szoros együtt működésben dolgozunk a Szíriusziakkal, az Andromédabeliekkel, az Arkturusziakkal és a Vénusziakkal. Sok olyan rendszer, amely Galaxisunkon kívül fekszik, valójában az Univerzumon kívül, olyan rendszeren keresztül kommunikál veletek, amelyet mi a kommunikáció csillagközi rendszerének hívunk, amely aztán a beszéd egyik módozatával beszűrődik a tudatküszöb

(3)

alatti programokba, ami aztán befolyásol benneteket. Ezek a tudatküszöb alatti programok, amelyek befolyásolnak titeket, nem feltétlenül korlátozódnak azokra az elméletekre,

amiben, amelyekben sokan hisznek, amit az összeesküvés elméletek nyújtanak nektek. De van egy nagyon határozott tudatküszöb alatti programozás, ami folyamatos szinten

állandósul és amit a kollektív tudatosság mentális fecsegésein keresztül jön át és hat rátok.

A gondolatok rendelkeznek egy vibrációval és minden egyes gondolat amelyet bármely földi ember útjára bocsát kap egy-egy vibrációt, ami befolyásol minden egyes további embert a bolygón és ez válik a tudatküszöb alatti programozás formájává. Annak érdekében, hogy megvédhessétek magatokat a tudatküszöb alatti programozás állandó bombázásától, tudatosnak kell lennetek és tudatos figyelemmel kell foglalkoznotok a dolgaitokkal. Ez az

egyik a rengeteg ok közül, amiért vezetőitek és a Felemelkedett Mesterek, mi a Plejádiak és a Szíriusziak és sok hozzátok hasonló lény, akik keményen és több szinten dolgoztak

mindannyiótokkal, most vizsgáztatnak titeket, ösztökélnek benneteket és ragaszkodnak hozzá, hogy meg tudjátok különböztetni, mi az ami belülről jön és mi az ami kívülről. Van annak egy nagyon egyszerű módja, hogy megállapíthassátok, hogy mi nem működik az életetekben. Csak annyit kell tennetek, hogy figyeljétek a saját életeteket. A fizikai

valóságban mindaz ami stresszt okoz, amivel kapcsolatban boldogtalanak érzed magad, ez kimozdít a középpontodból és egyensúlytalan életre kényszerít. Egészen nyilvánvaló, hogy ez érzelmi és mentális figyelmet igényel és persze spirituálisat is. Ez az egyszerű

magyarázata annak, hogy miért kell megszólítanotok az életeteket, mert amikor

megszólítjátok az életet, akkor minden mást is megszólítotok. Az új Istenember tervrajz,

amelyet a lényetek felszív a dimenzióközi, a galaxisközi világok rendszerein át, ez a belső világotok mélyére visz bennetek. Igazából ezek a belsőtök olyan helyei, ahová még nem merészkedtetek el. Nem szükségszerűen olyan helyek, amelyek sötétséget takarnak, amelyektől bármilyen formában tartani kellene, inkább olyan helyek, amelyek óriási kincseket rejtegetnek, sok aspektusotokra vonatkozó információt tárolnak, amelyet most már készen álltok megismerni. Ehhez lassan kell hozzákezdeni, mert megváltoztatja életetek érzékelését, különösen a saját életetekét. Az új paradigma arkangyaljai mostanság serényen dolgoznak azon, hogy segítsenek az embernek megismerni az Én-t, azon keresztül, hogy lebontják az Én érzékelésének régi paradigmában gyökerező rendszerét. Amint behozzátok

az önérzékelésetek új módszereit, felgyorsítjátok az általunk önuralás vagy a kozmikus beteljesülés 10. sugár 10. szintjének nevezett folyamatot. Azért kapjátok ma ezt az energiát,

mert elérkeztetek a kozmikus beteljesülés fordulópontjához. Ahhoz a ponthoz értettek, ahol

beteljesítettétek az önuralás szintjeit. A vágyaitok, az álmaitok, az ötleteitek és elvárásaitok kiterjesztésével megengeditek magatoknak, hogy egyre többet tapasztaljatok meg a

kvantumvilág nyújtotta dolgokból. A korlátozás tovább már nem része a mágneses mezőtöknek, ezért ha érzelmileg tápláljátok a korlátozást, az simán lecsapolja az energiátokat. Egy dologra nagyon figyeljetek: ha bármi ilyen félelem alapú élvezetben, gondolatban, beszélgetésben dagonyáztok vagy csak álmodoztok róla akkor kimerítitek az életerő csakráitokat és oda vezet, hogy kimerítitek a párnavezetékben tartott energiát, amelyet nemrég tanultatok meg használni, ez pedig leblokkolja a kommunikációs

rendszereiteket amelyekkel a csillagközi világokkal, valamint dimenzióközi és galaktikaközi Énjeitekkel kötne össze benneteket. Nem számít, ha nem értitek mik is a dimenzióközi és

galaktikaközi Énjeitek, csak annyit kell észben tartanotok, hogy a régi paradigmás

reakciótok csapolják le az életenergiátokat. Tehát arra fókuszáljatok, ami fényt hoz, ami energetizál benneteket, ami újjáéleszt és ami újraéled.

Egy pillanatnyi félelem vagy kétség persze érthető, de amint elkaptátok ezt a pillanatot egyszerűen csak itassátok át, meghatalmasodott dimenzióközi és galaktikaközi Énetekkel,

(4)

ezzel átalakítjátok a negativitást hatalmas életerővé. És egy kis idő múltán azt veszitek észre, hogy az akadályok és az észlelt korlátok többé nem léteznek. Úgy fogjátok érzékelni,

mint annak az alternatív útjait, ahogyan az életeteket megszólítjátok, annak alternatív módjait, ahogyan életetek pillanatnyi ügyes-bajos dolgait kezelitek. Amit tulajdonképpen mondani akarunk az az, hogy az új Istenember energiáját nem a félelem hajtja előre, és nem is motiválja semmiféle kéjjel fűtött érzés vagy önfelfogás. Az új Istenembert az motiválja,

hogy tudja, hogy a kincsek világa a láthatatlanon túl található. Itt van az új lehetőségek világa, ahol minden teremtmény arra vár, hogy megteremtsék. Úgy képzelhetitek el, mint

csontvázak világát, amelyekhez aztán ti adjátok hozzá az izmaitokat, a húst, a bőrt és

minden egyebet, ami aztán az Isteni vibrációját eredményezi. Ne értékeljétek alá társteremtő hatalmatokat, sose becsüljétek alá a környezetetek befolyásolásának képességét és ami a legfontosabb, soha ne becsüljétek alá a környezeteteket alkotó többi emberre tett

hatásotokat. Minden változás aminek meg kell történnie külön-külön egyenként veletek

kezdődik, függetlenül attól, ha eleinte úgy is gondolnátok semmilyen észrevehető hatásotok sincs az újonnan teremtett rendszerekre. Egyenként mindannyian hozzájárultok az új világ

teremtéséhez, életre keltve Shangri-Lat (18:26). Ez nem egy valótlan idea, ez már a valóság, már létezik és minden dimenziónak, galaxisnak, univerzumnak, minden létező alternatív és párhuzamos világnak meg van a lehetősége, hogy eggyé váljon Shangri-Lával, amely ismert még Shamballaként vagy az Éden kertjeként is. Minden jogotok meg van visszatérni oda, ahonnan valamikor eljöttetek, az Éden kertje, Shamballa, Shangri-La bennetek van és újrateremtődik. Eleget szóltunk már a terveket illetően és a közvetítések céljáról, most már itt az ideje behozni az energia aspektusait és első kézből megtapasztalnotok a

különbségeket, amelyeket okoznak és a lehetőségeket, amelynek életet adnak.

Kezdjétek el behúzni a lélegzéseteket a fizikai testetek csakráiba, keresztül lélegezve az összes csakrán, megtöltve azokat oxigénnel és minden alkalommal, amikor kiengeditek a levegőt, akkor elengeditek a régit is. Használjátok a lélegzeteteket a testetek oxigénnel való feltöltésére, hogy kiegyensúlyozzátok és ellazítsátok, megadva a lehetőséget, hogy békés gondolatokat és érzéseket tapasztalhasson meg. Az élet csókja az elme békéjét hozza el. Amíg lélegeztek, az idővonalak egyesülnek és most olyan idővonalon vagytok, amely

különösen a Plejádhoz kapcsolódik és a Plejádok Hét nővére kapcsolódik fizikai testetek hét csakrájához. A Hét Nővér mindegyike egy-egy különleges vibrációt hordoz, ezek a

vibrációk egyediek, egyediségük egyedi választásokra ad lehetőséget, biztosítva, hogy a választásaitok a mai naptól fogva egyediek lesznek. Egyediségük a minőségükben

gyökeredzik, minőségük pedig az új paradigmában, az aranykor Arany Fényében. Egyediek

vagytok, a vibrációtok is egyedi és nincs fizikailag hozzátok hasonló. Ahogy mind a Hét

Nővér, a Plejádiak Hét Csillaga egyesíti energiáját a csakráitokkal, elkezdik kivetíteni kódjaikat az egyes csakrákba és elkezdik felkészíteni a testeteket az új Istenember

mintázatának befogadására. Amíg a testeteket előkészíti Soltec Nagyúr, Kuthumi Nagyúr és a fény szíriuszi arkangyalainak ligája, fény kört alkotnak körülöttetek. Ez a fény elhozza mindannyiotok számára a kozmikus fény 10. sugarát. Ez spirális formában táplál

benneteket, minden spirál a mennybe vezető lépcső, ami a felemelkedés lajtorjája, az az irány amelyet választottatok, folytassátok a légzést, amíg ez az információ elnyelődik a testetek sejtjeibe és befészkeli magát a DNS-be. Molekuláris elmozdulást okozva a tudatosságban, amire atomi szintű válasz érkezik. Az atomi válasz egy energetikai

felemelkedés, ami az emberi tudatosság minden szintjét az új Istenemberi tudatosságba viszi el. Hozzávetőleg 6-tól 12 hónapig tart, hogy integrálhassátok e mintázat minden aspektusát, mégis minden pillanatban igyekeztek bizonyítani, hogy minden lélegzetetekkel ezt az új

(5)

életstílust, életerőt és élettervet lélegzitek be. A Hét Nővér energiái most teljesen aktívak és a csakráitok készek befogadni az új Istenember mintázatát. Azt kérjük, hogy lélegezzetek és miközben lélegeztek képzeljétek el, föl-alá áramlani a gerincoszlopotokban. Ez a föl-le légzés a gerincben nagyon hasonlít a föl-le légzésre a párnavezetékben, amely a gerinc előtt húzódik. Tudatosítsátok a gerincetek mentén fellépő érzéseket, képzeljétek el azt, ahogy az energia áthatja a gerincvelőt és felfele mozdul az agy központjába és miközben az agy sejtjei elnyelik a fény összes energiáját, minden érzését, minden apró rostját. Ahol a bal és a

jobb agyfélteke találkozik, az a pont az új energiával szuper módon feltöltődik, ez biztosítja azt, hogy mindkét agyfélteke az egyensúly állapotában maradjon mialatt az új Istenember mintázat lehorgonyzása tart. Azt is biztosítja, hogy a tudatalatti, tudattalan és szupertudatos módon egyaránt képesek legyetek alkalmazni az új paradigma rendszerét úgy, hogy

visszaesnétek a régi paradigmába válaszokat keresve vagy azért, hogy valaminek a nyomára leljetek. Amíg a spirális fonal elnyeli az új Istenember mintázatot, arra kérünk

benneteket, hogy képzeljétek el, bármilyen tetszőleges alakzatban vagy formában a

csillagközi Éneteket, a galaktikaközi Éneteket és a dimenzióközi Éneteket, és most Énetek

ezen három aspektusa kapcsolódik a jövőbeli Felsőbb Énetekhez. Ezek azok a részeitek, amelyek bennetek élnek, ők a köztes Én, ezek a köztes aspektusok olyan részeitek, amelyek információval szolgálnak, amikor befelé fordultok válaszokért. Sok olyan aspektusotok van, amelyek bennetek élnek, mint ahogy sok olyan amelyek rajtatok kívül, ezeket képzelitek el alternatív és párhuzamos valóságokban létezni vagy olyan részeitek ezek, amelyeket más univerzumokban, más galaxisokban és más életformákban képzeltek el.

Egyesülve az Énetek köztes aspektusaival, megerősítitek azt a képességeteket, hogy

tudatosan közvetítéseket tudjatok befogadni befogadni ezektől az erőteljes aspektusaitoktól, amelyek mindegyike a négy alsó test valamelyikéhez kapcsolódik. A dimenzióközi Énetek az érzelmi testet támogatja, a galaktikaközi Énetek a mentális testet és a csillagközi Énetek a szellemi vagy spirituális és a fizikai testetek kombinációját támogatja. Minden alkalommal, amikor vezettetést kerestek és válaszokat vártok és azt tapasztaljátok, hogy vezetőitek messze járnak és nem kommunikálnak veletek ez annak a jele, hogy az Én köztes aspektusaival kell kommunikálnotok, azon aspektusaitokkal, amelyek a kirakós játék hiányzó darabjait jelentik. Ezek a részeitek már elsajátították a tudást, amelyet a jövőbeli Felsőbb Énetek megszerzett és majd a maradéktalan integritás és a teljes lehorgonyzás részévé teszi majd később kikristályosítja, más szavakkal materializálja az Én által uralt minőségeket. Azokat a minőségeket, amelyeket vezetnek majd téged a választott utadon.

Ezzel a bennetek létező, rátok néző három aspektusotokkal, arra kérünk, hogy képzeljétek el a fizikai Éneteket, ahogy beléptek mindegyikük testébe és barátkozzatok össze az

energiákkal. Tényleg a legfőbb érdeketek, hogy megismerkedjetek e három isteni aspektus

energiáival, napi szinten tudatosan kapcsolódva hozzájuk. Az energiájukkal való ismerkedés felismerhetővé teszi a jelenlétüket, amikor előtérbe állnak, hogy információkat adjanak válaszkeresésetek idején vagy jeleket küldjenek, hogy miként is cselekedjetek. A mostani utazásaitok során, ha kérdéseitek volnának egy darabig csak két fajta kérdést tegyetek fel a vezetőiteknek és az Énetek Köztes aspektusainak, ha feltesztek egy kérdést tehetitek például így: Mi lesz az eredmény ha… vagy Mi lesz az eredménye annak hogy... vagy pedig Mit tegyek annak érdekében, hogy elérjem... vagy Miként cselekedjek, hogy megteremthessem...

Alkalmazzátok saját igényeitek szerint, de mindig csak e két fajta kérdésre fókuszáljatok. Csak e két fajta kérdést használva több világosságot nyertek annak értelmében, hogy megértitek a kapott válaszokat.

Ha a kérdések széles választékát teszitek fel, akkor el fogtok tévedni a kapott válaszok között, mert túl sok a változó ahhoz, hogy felismerjétek a helyes választ.

(6)

Kérem, hogy folytassátok a légzést, a testeteknek még több oxigénre van szüksége és most mi, a fény Plejádi küldöttei kiterjesztjük energiánkat a testetek köré, kivetítjük ezt az energiát a fizikai testetek, az érzelmi testetek, a mentális testetek és a spirituális testetek csakráiba és a csakrák minden szintjére

Felszívódik ez az energia a dimenzióközi, a galaktikaközi és a csillagközi Énetekbe, fényforrást fakaszt, ami Énetek közepéből árad ki és úgy folyik mint egy újraélesztő intravénás energiafolyam a gerincetek mentén. Folyamatosan szívódik fel a

gerinccsatornátokon keresztül az agyat táplálva, biztosítva az egyensúlyt a bal és a jobb agyfélteke között.

Érezzétek magatokban az energia kiterjedését, képzeljétek el a bennetek élő világokat, ahogy energiátokat kiterjesztik, az Én tudatosságának kiterjedését magatokból és amint ezek a kiterjedések feltárják számotokra a 10-dik sugarat, a 10-dik dimenziót, a 10-dik

univerzumot és a kozmikus beteljesülés és önuralás útját.

Ez a különleges ösvény segít nektek felgyorsítani az utazásotokat, hogy lezárhassátok a múlt paradigmáját és hogy tudatosan felismerhessétek mindazokat az ajándékokat, amelyeket a régi paradigmában sajátítottatok el, s amelyek állandó jellemvonássá és tehetségé válnak és amelyeket továbbra is használni fogtok az életetekben, a mostani kibontakozó utatokon. Mi a Plejádi fényküldöttek, most behozzuk a mintázat végső állapotát, a testetek főbb szerveinek sejtjeit, mind felszívják ezt az energiát, a vibrációkra válaszolva, s aktiválva az egyensúly, a fény, a béke és az igazság üzeneteit amelyek motiválják a fizikai, az értelmi, a mentális és spirituális testetek táplálásáért felelős rendszereket. A jövőbeni Felsőbb Énetek most lehorgonyozza egyik kiterjedését a korona csakrátokon keresztül, le a gerincen át a gyökércsakrához kapcsolódva, majd kiterjesztve a Földanya testébe, szilárdan

legyökereztetve a támogatás, a biztonság, a védelem és az inspiráció isteni energiapálcáját. A jövőbeli felsőbb Én ezen kiterjedése egy élő entitás és reagálni, válaszolni fog

szándékaitokra, a feltett kérdéseitekre és ha világosságot kerestek, akkor titeket vezetve válaszol majd. Ez azt jelenti, hogy többet kell befelé utaznotok, mint a múltban tettétek és kommunikálnotok kell azzal a három aspektussal, amelyekkel egyesültettek.

Tiszteljétek, szeressétek, és becsüljétek őket épp úgy, ahogy azokkal teszitek, akik a

személyes vezetőitek és azokkal a fénylényekkel akik vezetnek benneteket, akik védenek és támogatnak, mivel ez a három köztes aspektus épp annyira fontos és hatalmas.

Mostanság ők a legközelebbi szövetségeseitek, azok, akik teljes bejárást és tartózkodást biztosítanak Shangri-Lába, ez biztosítja, hogy a jövőt amelyet kollektív létezőként

teremtetek nem a jövőtöket, amit mi láttunk, hanem azt amelyet a szívetek lát, ami nagyon is valóságos, ami már létezik és amit a fizikai világban lehorgonyoztattok, amelyet életnek, földi életnek hívtok.

Itt az ideje, hogy köszönetet mondjunk nektek az összes befogadott energiáért, a hét

Nővértől, a Plejádok hét csillagától kapott vibrációk veletek maradnak még 7 órát keresztül, ezalatt integritásban tartva benneteket, és biztosítva azt, hogy a lehorgonyzás összes szintje harmóniában, kegyelemmel és istenien menjen végbe.

Mondjatok köszönetet a három köztes aspektusotoknak, hogy felfedték magukat előttetek, adjatok hálát a 10-dik sugár, a 10-dik dimenzió és a 10-dik univerzum lényeinek. Adjatok hálát a Felső és jövőbeli Énjeiteknek és minden aspektusotoknak, amelyeket elsajátítottatok és amelyek előjöttek, hogy magatokévá tehessétek őket.

Adjatok hálát a lehetőségért, hogy megtapasztalhattátok a kozmikus beteljesülést, és adjatok hálát önmagatoknak, hogy mindezt választottátok.

(7)

Összpontosítsatok újra a légzésre, miközben visszahozzátok magatokat a fizikai testetekbe, szilárdan lehorgonyozva magatokat az itt és most jelenlegi idővonalában. Miközben

folytatjátok a fizikai testetek leföldelését, mi a Plejádi Fényküldöttek megköszönjük, hogy összegyűltettek és találkoztatok velünk. Még egyszer röviden elmondanánk, hogy most érkezett el, az egyensúly teremtésének legfontosabb pillanata, az egyensúly soha azelőtt nem volt ennyire fontos, az élet egyensúlyi állapota nélkül ahogy ezt a közvetítés elején már említettük, a földi élet megszűnik, vannak természetes ciklusok melyeken a bolygó keresztül megy és ezt már többször is megfigyelhettük, de vannak ezeknek a ciklusoknak olyan

aspektusai, amelyek megváltozhatnak és nem eredményezik az élet teljes eltűnését a bolygóról.

Ezért jött el, ilyen különös és fontos ideje a társteremtésnek, kollektív erőfeszítés ez olyan világ megteremtéséhez, ami támogatja az élet minden megtestesült formáját, legyen az legapróbb szervezet vagy a bolygótok leghatalmasabb teremtménye.

Valamennyien megérdemlitek az élet és valamennyien megérdemlitek, hogy olyan

rendszerben éljetek, ami mindennel táplálja a testeteket, hogy az egyensúlyba, egységben és egészségben maradhasson.

Ez az utazás éppen most megy végbe, már ezt élitek, nagyon fontos, hogy rendszeresen emlékeztessenek erre benneteket, hogy az eszközeitek kéznél legyenek. Tanuljatok meg mindent az egyensúlyról, hogy mit von maga után és hogy mit eredményez, ezáltal a bolygótokon egyre szebb és jobb lesz az élet.

Mi vagyunk a Plejádok fényküldöttei, akik elhozzák a fényt, a szeretetet, az igazságot és a fényt. Tiszteljük választott utazásotokat és köszönjük a részvételeteket.

Járjatok békével és béke legyen veletek! Adonai

Figure

Updating...

References

Related subjects :